Om Klar Larvik

Mona Johannesen som var daglig leder på Klara, har nå overtatt butikken i egen regi og viderefører derfor butikken i samme ånd som tidligere.